Şeirlər

Zahid Xəlil. Şəlalə

Sıldırımdan sallanır –
Elə bil dağ yoludur.
Yamaclara dırmaşan
Keçinin ağ yoludur.
Suyu dupduru, təmiz,
Çağlayıb hər an axır.
Yolçular heyrət ilə
Ayaq saxlayıb baxır.