Bu maraqlıdır!

Rezin niyə dartılır?

Rezin lateksdən hazırlanmış bir materialdır. Lateks müəyyən bitki şirəsidir, o, dartılmadan, sıxılmadan və ya əyilmədən sonra öz əvvəlki formasını bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir. Materiyanın bu xüsusiyyəti elastiklik adlanır. 


Elastiklik müəyyən materiallara məxsus xüsusiyyətdir, bununla onlar bərk adlanan öz əvvəlki formalarını bərpa edə bilməyən materiallardan fərqlənirlər.