Nağıllar, hekayələr

İnformasiyanı ölçmək olarmı?

Əhmədlə Orxan riyaziyyat dərsindən sonra mübahisə edirdilər. Əhməd:


– Sən müəllimin dediklərini başa düşdünmü?

 

– Əlbəttə. Orada başa düşülməyən nə vardı ki?

 

– Məncə, bir dərsdə həddən artıq informasiya verildi.

 

– Məncə, yox.

 

– Necə yox? Əvvəlcə bir tərif verildi, ardınca ikincisi. Sonra da xassələr. Hələ bundan sonra da yeni məsələlər. Bu qədər şeyi başa necə sığışdırmaq olar? Başım lap şişdi.

 

– Mənim başım şişməyib.

 

– Çünki sənin başın mənimkindən böyükdür.

 

Ancaq bir az da in formasiya qəbul etsən, sənin başın da şişəcək, – deyə Əhməd zarafat etdi.