Şeirlər

Əhməd Cavad. Göygöl

Ey Göy gölüm,

Ey göl gülüm!

Qoy göyərib,

Qoy mən ölüm!

 

 

Assınlar məni,

Kəssinlər məni!

Qoy türmələrə,

Bassınlar məni!

 

 

 

 

Neynirəm könlü?

Neynirəm dili?

Səndən yazmasam,

Neynirəm əli?

 

 

Nəsən, kimsən sən?

Nisgilimsən sən!

Qoy açıq deyim,

Sevgilimsən sən!

 

 

Borana düşdüm,

Yüz qana düşdüm!

Adını çəkdim,

Zindana düşdüm!

 

 

Könlüm tel olsun!

Yaşım sel olsun!

Bir dar qəfəs də

Qoy Göygöl olsun!