Bu maraqlıdır!

Ulduzlar niyə parıldayır?

Ulduzlar böyük alov kürəsinə bənzəyir, onlar çox güclü işıq şüası buraxır və Yerdə biz bu işığı gümüşü parıltı kimi görürük. Bu ona görə baş verir ki, ulduzlar yanan hidrogen və heliumdan ibarətdir, bu qazlar isə yananda işıq və istilik verir. Çox güclü parlaq ulduzların işıqlığı bir neçə milyon dəfə Günəşdən çoxdur, buna baxmayaraq bəzilərinin işıq parıltısı milyon dəfələrlə azdır.