Şeirlər

Zahid Xəlil. Cüllüt

Gör nə balaca quşdu,
Boynu azacıq lütdü:
Qondu bir gölməçəyə
Cüllütdü bu,cüllütdü.
 
Qulaq asıb hər səsə,
O tələsə - tələsə,
Balaca gölməçədə
İstəyir balıq gəzə.
 

 

Körpə balıqlar isə
Bir anda ondan qaçdı.
Cüllüt heç nə tapmadı
Burdan əliboş uçdu.