Şeirlər

Zahid Xəlil. Keçi və Əziz

-Mənim saqqallı keçim,

Bir badya süd ver içim.


-Ay mənim dostum, Əziz
Gəl belə şərtləşək biz:


Otar şehli çəməndə
Süd verim sənə mən də.


Razılaşdı bu sözlə Əziz:
-Lap yaxşı, - dedi.


O, keçini otardı
Hər səhər qaymaq yedi.