Şeirlər

Əyyub Məmmədov. Mənim babam şairdir

Əhməd babam şairdir,
Gözəl şeirlər yazır.
Mən səs edəndə deyir,
Sakit ol, fikrim azır. 

 

Sual etdim, babacan,
Niyə şeir yazırsan?
Axı, sən bir ustasan,
Bünövrələr qazırsan.

 

Söylədi ki, can balam,
Şeir yazmaq azaddır.
Şair olmaq insanda,
Xüsusi istedaddır.


İnsan gözəl fikiri,
Yazır öz sözlərində.
Ürəyindən keçəni,
Görürsən gözlərində.

 

Şairliyin ayrıca,
Məgər məktəbi olur?
Sözə dəyər verəndə,
Qəlbə gözəllik dolur.