Şeirlər

Mirmehdi Seyidzadə. Lalə

Qоnağısan yaylağın,
Hər çəmənin, hər dağın.
Alоv kimi yanırsan,
Xallı оlur yanağın.


Adındır bahar qızı,
Dоnunоlur qırmızı.
Açanda bəzəyirsən,
Sevimli yurdumuzu…