Şeirlər

Zahid Xəlil. Üç rəfiqə

Biz üç qızıq,
Üç ulduzuq.
Lalə mənəm.
Bu, Qərənfil,
O da Nərgiz.
Üç rəfiqə,
Üç bacıyıq.
Üçümüz də
Birinciyik.
Üçümüz də
Əlaçıyıq.
Kimi deyir
Biz çiçəyik,
Kimi deyir
Bir inciyik.