Bu maraqlıdır!

Ulduzlar necə yaranıb?

Ulduzlar həmişə olmayıb. Baxaq görək ulduz necə yaranır. Demək olar ki, onların hamısı nisbətən soyuq qazlardan və ulduz tozlarından ibarət kütlə kimi qrup şəklində inkişaf edir. Bu kütlələr yığılıb, yəni kosmik materiyanın hissələri toplanıb dumanlıq adlanan özünəməxsus bir bulud yaradıb. 


Ola bilsin ki, həmin dumanlıq fırlanmağa başlamış və yüksək temperatura, yüz dərəcəlik şkala ilə təxminən milyon dərəcəyə qədər qızır. Alışan dumanlıq artıq ulduza çevrilir.