Şeirlər

İslam Sadıq. O görünən dağlar

Durub babam kimi, papağı ağdı,

Qıraqdan baxanda elə bil dağdı.

Görün kimlər öldü, kimlər də sağdı,

O görünən dağlar bizim dağlardı,

Mənim canım dağlar, gözüm dağlardı!

 

 

 

Bir qardaş Qoşqardı, biri Murovdu,

Saçı-saqqalı da qırov-qırovdu.

Daha nə əsirdi, nə də girovdu,

O görünən dağlar bizim dağlardı,

Mənim canım dağlar, gözüm dağlardı!

 

 

Ordan Göyçəyə bax, Şahdağına bax,

Heyrətindən donmuş dodağına bax.

Evindən çıxmayan qonağına bax,

O görünən dağlar bizim dağlardı,

Mənim canım dağlar, gözüm dağlardı!

 

 

Böyük Kirs böyükdü, başı göydədi,

Adı Bala Kirsin yaşı göydədi.

Düşmənin başının daşı göydədi,

O görünən dağlar bizim dağlardı,

Mənim canım dağlar, gözüm dağlardı!

 

 

O dağın adına Keyti deyirlər,

Bu həsrət belini əydi deyirlər.

Ölüm ayrılıqdan yeydi deyirlər,

O görünən dağlar bizim dağlardı,

Mənim canım dağlar, gözüm dağlardı!

 

 

Durub babam kimi, papağı ağdı,

Qıraqdan baxanda elə bil dağdı.

Görün kimlər öldü, kimlər də sağdı,

O görünən dağlar bizim dağlardı,

Mənim canım dağlar, gözüm dağlardı!