Şeirlər

Mirmehdi Seyidzadə. Analar bayramı

Ana var ki, həkimdir,

Dərdlərə dərman verir.

Ürəyinin qanından

Xəstələrə can verir.

 

 

Ana var müəllimdir,

Məşəltək yana-yana

İşıq verir, nur saçır,

Elm öyrədir insana.

 

 

Ana var ki, neftçidir,

Yerin bağrını yarır.

Dənizin ortasında

Dərindən neft çıxarır.

 

 

Mərd övladlar yetirən,

Mərd analar var olsun!

Yer üzündə analar,

Daim bəxtəvər olsun!

 

 

Anaların bayramı

Mart ayının səkkizi.

Ey analar, hamımız

Təbrik edirik sizi!