Şeirlər

Mina Rəşid. Gülən

Məktəbə hazırlaşır
Siyahı tutub Gülən.
Gonbul, rəngli karandaş,
Kağız, qayçı və qələm.


Nəsə düşür yadına
Hey uzanır siyahı.
O bir yaş da böyüyüb
Çox şey lazımdı axı.