Təbiət

Dünya çayları

Dünyanın ən böyük 10 çayı

 

1. Nil (6650 km)

2. Amazon (6400 km)

3. Yantszı (6300 km)

4. Missisipi - Missuri (6420 km)

5. İrtış, Ob (5410 km)

6. Amur və Arqun (4410 km)

7. Konqo (4380 və ya 4670 km)

8. Xuanxe, və ya Sarı çay (4350 km)

9. Lena (4400 km)

10 Makkenzi (4.240 km)

 

 

Dünyanın məşhur çayları

 

Amazon - Amerikanın ən böyük çayıdır

Amudərya - Orta Asiyada ən uzun çaydır

Amur - Uzaq şərq və Şimali Asiya ərazisindən axan çaydır. Şərqi Sibirin əsas çayıdır.

Arkanzas - Missisipinin əsas qoludur.

Brahmaputra - Şimal-Şərqi Hindistan və Tibetin əsas çayıdır. Hindistan yarımadasından axan ən böyük çaydır.

Venta - Latviyada çaydır.

Visla - Polşanın əsas çayıdır.

Volqa - Rusiyanın əsas çayıdır, onun milli simvoludur

Qanq - Hindistanın əsas çayıdır.

Hudson - Nyu Yorkun üzərində yerləşdiyi çaydır.

Dauqava - Belarusiya və Latviyadakı böyük çaydır.

Dnepr - Rusiya, Belarusiya və Ukraynada böyük çaydır.

Don - Rusiyanın cənubunda yerləşən çaydır.

Dunay - Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın əsas çayıdır.

Fərat - Qərbi Asiyada ən böyük çaydır. Mesopotamiyanın iki çayından biridir.

Yenisey - Rusiyanın və dünyanın ən böyük çaylarından biridir. Sibirdə yerləşir.

Zambezi - Cənub-Şərqi Afrikanın əsas çayıdır.

Hind - Pakistanın əsas çayıdır.

İrtış - Rusiya və Qazaxıstanda böyük çaydır, Ob çayının qoludur.

Kolorado - Amerikanın Uzaq Qərbindəki əsas çaydır.

Konqo - Mərkəzi Afrikanın əsas çayıdır.

La Plata - Cənubi Amerikada yerləşən, dünyanın ən geniş çayıdır.

Lena - Şimal-Şərqi Sibirin əsas çayıdır.

Limpopo - Cənub-Şərqi Afrikada çaydır.

Makkenzi - Kanadanın ən uzun çayıdır.

Mekonq - Cənub-Şərqi Asiyanın əsas çayıdır.

Missisipi - ABŞ-ın mərkəzi hissəsinin əsas çayıdır.

Missuri - Böyük Düzənliklərin (ABŞ) əsas çayıdır.

Murrey - Cənub-Şərqi Avstraliyanın əsas çayıdır.

Niger - Qərbi Afrikanın əsas çayıdır.

Nil - dünyanın ən uzun çayıdır.

Ob - Sibirdəki ən böyük çaydır.

Ohayo - Missisipi və Appalaçi Dağları (ABŞ) arasındakı ən böyük çaydır.

Oder - Şərqi Avropada böyük çaydır.

Orinoko - Venesuelanın əsas çayıdır.

Narıncı - Cənubi Afrikada çaydır.  Əjdaha dağlarından başlayaraq Lesoto və Cənubi Afrika Respublikasının ərazisindən axır

Parana - Cənubi Amerikanın böyük çayıdır.

Po - İtaliyanın əsas çayıdır.

Reyn - Şimal-Qərbi Avropanın əsas çayıdır.

Rona - Fransanın cənubundakı əsas çaydır.

Rio Grande - ABŞ-Meksika sərhədindən axır. Boliviya ərazisindən keçir.

Şimali Dvina - Rusiyanın şimalında axan çaydır.

Sena – Fransanın əsas çayıdır. Sena mənbəyini Burqundiyanın cənubundakı Lanqr dağından götürür və Paris sahəsində genişlənir.

Suur-Emajõgi - Estoniyanın əsas çayıdır.

Temza - İngiltərədə, Londonun üzərində dayandığı çaydır.

Pələng - Mesopotamiyanın iki çayından biridir (İraq).

Xuanxe (Sarı) - Çinin əsas çayıdır.

Elba - Almaniyada böyük bir çaydır, Hamburq onun üzərində yerləşir.

Yukon - Alyaskanın əsas çayıdır.

Yantszı - Çindəki ən uzun çaydır.