Mədəni irsimiz

“Açma-yumma” xalçası

“Açma-yumma” xalçaları qədim zamanlardan bəri Ağdam rayonunun Xıdırlı, Cəbrayıl rayonunun Papı və Sofulu kəndlərində, XVIII əsrdən bəri isə Şuşa şəhərində və onun yaxınlığındakı Xəlfəli, Şırlan qəsəbələrində, həmçinin Xocavənd rayonunun toxuculuq mərkəzlərində də toxunulub.

 

Xalçanın ara sahəsini bir-birinin arxasınca ritmik düzülmüş rombşəkilli, dilikli göllər bəzəyir. Göllərin ətrafındakı açılıb-bağlanan diliklərin quruluşuna görə sənətkarlar bu xalçaları “Açma-yumma” adlandırırlar.