Təbiət

Xlorofil nədir?

Xlorofil bitkilərin qanad və yarpaqlarını yaşıl rəngə boyayan piqmentdir. 


Xlorofilin vacib xüsusiyyəti var: o, günəş enerjisini udur, onu su və mineral maddələrdən yeni bitki hüceyrələri və toxumların əmələ gəlməsində istifadə edir. Bu proses fotosintez adlanır. 


Xlorofildən təbabatdə yarabirləşdirici dərmanların hazırlanmasında və ətriyyatda istifadə edirlər.