Təbiət

İlk bitkilər nə vaxt yaranıb?

İlk canlı orqanizmlər bitkilər olmayıb-onların sellülozdan ibarət qabığı olmayıb. Qidalandırıcı maddələrin çatışmamasına görə onların bəziləri günəş enerjisi ilə qidalanmağı öyrəndilər. Bu, fotosintezdən istifadə edən ilk canlı varlıqlar, yəni ilk bitkilər idi. 


Alimlər təsdiq edir ki, bu, ilk canlı orqanizlərin yaranmasından 300 milyon il sonra baş verib.