Təbiət

Məməlilər öz balalarına çoxmu qayğı göstərir?

Bütün məməlilər öz balalarına qayğı göstərir, onları böyüdür və öyrədir.


Adətən, qayğı ilə dişi məşğul olur, o, balaları həm süd ilə bəsləyir, həm də onları təhlükədən qoruyur. Balalar böyüdükdə hər yerdə analarının ardınca gəzir, özü yem əldə etməyi öyrənir və nəhayət, sərbəst yaşamağa başlayır.


Körpələrin böyüyüb öyrənməsi müxtəlif növ məməlilərdən fərqlənir.


Məsələn, itlər öz balalarına bir ildən az, pələng-bir ildən üç ilə qədər, ayı-bir il yarım, puma-iki il yarımdan üç ilə qədər, şir və şimpanze isə üç ildə dörd ilə qədər qayğı göstərir.