Təbiət

Qrenlandiya balinası

Qrenlandiya balinası xarakterik əyri kəllə sümüyünə malikdir, bu da onu son dərəcə ağır heyvan edir. Onun dərialtı yağ təbəqəsinin qalınlığı 70 sm-ə çatır və bu, heyvanın ən kəskin soyuqlara tab gətirməsinə kömək edir.


Balina qalınlığı 30 sm-ə qədər olan buzları yarmağa qadirdir. Buzda yaxşı oriyentasiyaya baxmayaraq, hələ də balinaların buzun altında ölməsi halları var. 


Bütün böyük balinalar arasında Qrenlandiya balinası ən az öyrənilmişdir, çünki onun təklik arzusu, eləcə də sərt yaşayış yerləri bu növün öyrənilməsini çətinləşdirir.


Bütün ömrünü qütb sularında keçirən yeganə balina növüdür (digər növlər cənubun mülayim sularında yaşayır, şimal sularında isə yalnız yemək axtarmaq üçün üzür). 

 

Bəzən Qrenlandiya balinası sudan tullanır, quyruğunu qaldırır, üzgəclərini çırpır - kəşfiyyat sıçrayışları edirlər. 

 

Yeni doğulmuş balinanın uzunluğu 4 metrə çatır.

 

Dişi balinanın hamiləliyi 13 aya qədər davam edir. Ana balasını altı ay südlə bəsləyir, daha sonra əsas qidaya keçir.