Təbiət

Bənna sərçə

Bu sərçə də adi sərçələrə bənzəyir. Bənna sərçələr birlikdə ağac başında dam düzəldir. Bəzən damın uzunluğu iki metrə çatır. Onlar cüt-cüt olub bu damın altında özlərinə ayrıca yuva tikir. Yuvaya aşağı tərəfdən yol qoyurlar. Bənna sərçələr cəld, acgöz və səs-küylü  olurlar. Böyük dəstələrlə yaşayırlar.


Bənna sərçələrin yuvaları yaşayış məntəqəsinə oxşayır.


Bu məntəqələrin hər birində yüzlərcə kiçik yuva olur.