Təbiət

Təbii piqmentlər

Piqmentlər yüksək dispersli boyayıcı maddələrdir, həlledicilərdə və plastifikatorlarda praktiki olaraq həll olunmur. Piqmentlər dekorativ və ya qoruyucu-dekorativ örtüklər yaratmağa qadirdir. Bütün hallarda piqmentlər kimyəvi cəhətdən təmiz maddələr deyil, texniki məhsullardır. Piqmentlərin xassələri təkcə onların kimyəvi tərkibindən deyil, həm də kristal modifikasiyasından, dispersliyindən və səthinin xüsusiyyətlərindən (məsələn, islatma) asılıdır. Bütün piqmentlər (həm üzvi, həm də qeyri-üzvi) kristal maddələrdir. Piqmentlərin ümumi qəbul edilmiş ciddi təsnifatı yoxdur.


Təbii piqmentlər, əsasən rəngli süxurların və mineralların işlənməsi nəticəsində əldə edilən qeyri-üzvi piqmentlər. Təbii piqmentlər insanlar tərəfindən tarixdən əvvəlki dövrlərdən istifadə edilmişdir və uzun əsrlər boyu rəsm və freska rəsmləri üçün əsas olmuşdur. Qırmızı, sarı, qəhvəyi təbii piqmentlər gil və ya bərk süxurlardan əldə edilir ki, onların rəngi onların tərkibində oksidlərin və ya nəmlənmiş dəmir oksidlərinin, bəzən manqan oksidlərinin olması ilə əlaqədardır. Bu təbii piqmentlərə bəzən torpaq deyilir.


Belə piqmentlərə qırmızı qurğuşun, mumiya, oxra və çəhrayı daxildir. Sienna xassələrinə görə oxraya yaxındır - sarı-qəhvəyi rəngli təbii piqment, oxra ilə müqayisədə daha çox miqdarda dəmir oksidi ehtiva edir və boya qatında daha şəffafdır. Siennanın kalsifikasiyası ilə qırmızı bir piqment əldə edilir - yandırılmış sienna.


Təbii qara piqmentlər - maqnetit, stibnit, şungit, qrafit, piroluzit. Maqnetit (Fe3O4) 6%-ə qədər titan dioksidi özündə cəmləşdirə bilər.


İncəsənət boyalarında, qlaukonitlər adlanan zeytun yaşılından tünd yaşıl rəngə qədər piqmentlərdən istifadə edir. Bunlar dəmir, alüminium, kalium, maqnezium, natrium, kalsiumun nəmlənmiş silikatlarıdır. Boya təbəqəsində piqment şəffaf, işığa və qələvilərə davamlıdır.


Tünd yaşıl rəngi xrom oksidinin (34%-ə qədər) olması ilə əlaqədar olan təbii piqment volkonskoit də boya qatında şəffafdır və bədii boyalarda istifadə olunur.