Təbiət

Palıdın budaqları

Palıd ağacının qışda necə göründüyünü xatırlayırsınız? Qalın, güclü gövdə, dərin dolama çatlarla örtülmüş tünd qabıq. Ağac nə qədər yaşlı olarsa, bu çatlar və qırışlar bir o qədər dərinləşir. Palıd budaqları isə düz deyil, hamar deyil, cizgiləri qırıq-qırıq, bucaqlı, iti, sanki heç işığa, istiyə tərəf qalxmamış kimi. Bu ağaclar çətin və ağır həyat yolu keçmiş, çoxlu çətinliklərə sinə gərmiş, onlara qalib gəlmiş insanları xatırladır.


Palıd ağacları güc və qüvvət təsiri bağışlayır. Bunlar həqiqətən 55 m-ə qədər hündürlüyü, qalın gövdəsi olan ağaclardır. Palıd ağacları işığı sevir və tumurcuqları işıqdan asılı olaraq mövsümdə bir neçə dəfə böyümə istiqamətini dəyişir. Buna görə köhnə palıdların budaqlarında qəribə əyilmələr var.


Palıd ağaclarında may ayında yarpaqlar və çiçəklər yaranmağa başlayır. Ancaq palıd meyvələri - palıdlar - yalnız avqustun əvvəlində böyüməyə və formalaşmağa başlayır. Qozalar sentyabrın ikinci yarısından noyabr ayına qədər yetişir. +


Palıd qozaları bir çox meşə sakinlərinin sevimli yeməyidir: qaban, maral, ayı. Göyərçinlər, qırqovullar uzun məsafələrə qoza daşıyırlar. Palıd ağacı həmişə bütün ağaclardan hündürdür, kölgələrə dözə bilmədiyi üçün həmişə işığa uzanır. Palıd meşəsi tənəffüs üçün çox faydalıdır, çünki palıd ağacları çoxlu oksigen buraxır. Palıd meşəsində ən çox ağ göbələk tapa bilərsiniz.