Təbiət

Bitkilərin tozlanması

Yetişmiş erkəkciyin toz hüceyrələrinin örtülü toxumlularda dişiciyin, çılpaqtoxumlularda yumurtacığın ağızcığına düşməsi ilə tozlanma baş verir.

 

Toxumların çiçəkdə inkişaf etməyə başlaması üçün tozlanma baş verməlidir. Çiçəkli bitkilərin tozlanmasının əsas növü, tozcuqların müxtəlif fərdlərin çiçəklərinə köçürülməsi zamanı çarpaz tozlanmadır.

 

Daimi özünü tozlandırma ilə yeni formalar inkişaf etmir, lakin müəyyən bir bitki növünün ən yaxşı xüsusiyyətləri yaxşılaşdırılır. Çarpaz tozlanma bitkilərin yeni forma və xüsusiyyətlərinin inkişafına kömək edir.


Polen və nektar həşəratların sevimli qidalarıdır. Çiçəkdən çiçəyə uçaraq polen daşıyırlar və bitkilərin tozlanması baş verir.


Arılar rəngə əhəmiyyət verirlər, baxmayaraq ki, onların rəng görmə qabiliyyəti insan görmə qabiliyyətindən fərqlidir. Məsələn, arılar qırmızı rəngə kordurlar. Buna görə də, bəzi çiçəklər rəngini dəyişir.


Qırmızı çiçəklər kəpənəklər tərəfindən tozlanır. Çiçəklər həşəratları təkcə rəngi ilə deyil, həm də qoxusu ilə cəlb edir. Ancaq daha tez-tez çiçəklər ətirli efir yağlarını buraxır. Təcrübələr göstərib ki, çiçəyin qoxusu həşəratlara onun rəngindən daha güclü təsir edir. Güvələr əsasən qoxu ilə hərəkət edirlər.