FOTO

Pinqvinlər 50 dərəcədən yuxarı şaxtada qızınmaq üçün dəstə şəkilində toplaşır. Bu, belə görünür:

Pinqvinlər 50 dərəcədən yuxarı şaxtada qızınmaq üçün dəstə şəkilində toplaşır. Bu, belə  görünür: