Bayatılar

Solmaz Şirin. Bayatılar

Əzizinəm gülsənə,
Sevinsənə, gülsənə.
Qonaq çağır qapına,
Gətirim tər gül sənə.

 

Əzizim yaradana,
Şükr olsun yaradana.
Bəxş etdi hər neməti,
Borcluyuq Yaradana.

 

 

 

 

Əziziyəm yaxşıdır,
İbadət el naxşıdır.
Allah verir qisməti,
Allah bilən yaxşıdır.

 

Əzizim var qüdrəti,
Neməti, səxavəti.
Allaha qurban olum,
Var böyük kəraməti.

 

Əzizim bütöv olmaz,
Parasız bütöv olmaz.
Vətənsiz yaşayanın
Ürəyi bütöv olmaz.