Şeirlər

Abbas Səhhət. “Tənbəl”


Çox yatma, dur, a tənbəl, 
Yatsan olar iş əngəl. 
Gün dağlara yayıldı, 
Hər bir yatan ayıldı.

 

Yar-yoldaşın səhərlər, 
Tez məktəbə gedərlər. 
Sən çəştədək yatırsan, 
Pal-paltarın atırsan.

 

Xeyrü şərin qan, oğlum, 
Öz halına yan, oğİum! 
Bir azca himmət eylə, 
Bir azca qeyrət eylə! 
Hər kim dilər şad olsun, 
Getsin çalışqan olsun!