Son əlavə olunanlar

Bacarıqlı əllər

Birgə hazırlayaq!

Yeni ilə birgə hazırlaşaq

Plastilindən heyvanlar düzəldək

Təbiət rəsmi çəkməyi öyrənək

Hansı uşaq torpağın yay bəzəyinin təmtərağına heyran olmayıb. 

Ağac rəsmi çəkməyi öyrənək

Ağacın şəklini çəkmək üçün, onun gövdəsindən və budağından başlamaq lazımdır

Müəllimlərə hədiyyəni özümüz hazırlayaq