Son əlavə olunanlar

Bacarıqlı əllər

2015-ci ilin rəmzini düzəldək

Çin təqvimi üzrə üzümüzə gələn 2015-ci il qoyun ili olacaq. Gəlin 2015-ci ilin rəmzini düzəldək.

Kiçik şam ağacı

Bu cür kiçik şam ağacını düzəltmək üçün sizə rəngli karton, qayçı, karandaş və yapışqan lazım olacaq. 

Şam ağacı qozasından və fetrdən məzəli bayquşlar

Şam ağacı qozasından və fetrdən (dovşan və keçinin nazik yunundan düzəldilmiş yumşaq parça) bu cür məzəli bayquşlar düzəltmək olar. 

Düymələrdən əl işləri

Düymələrdən çoxlu sayda müxtəlif əl işləri düzəltmək mümkündür. Bunun üçün xüsusi bacarığa ehtiyac yoxdur, sadəcə müxtəlif alətlər əldə etmək və bəzi hiylələri bilmək kifayətdir. 

Akvariumda balıqlar

Belə gözəl applikasiya düzəltmək üçün sənə kağız boşqab, boya, rəngli kağız, qayçı və yapışqan lazım olacaq.    

Balıqqulağından əl işləri

Dəniz və çay balıqqulaqları rənglərinə və formalarına görə çox gözəl və müxtəlif olurlar. Əl işlərinin hazırlanmasında daha çox uzunsov, oval, qara və rəngli balıqqulaqlarından istifadə edilir. Onlardan müxtəlif quşlar (hacıleylək, qutan, tovuzquşu, pinqvin), balıq, kəpənək və s. hazırlamaq olar.