Şeirlər

Əliağa Kürçaylı. “Qaranquş”

Görürəm, yaz yağışı 
Yağır hiddətlə yenə. 
İldırımlar şaxıyır 
Göydə dəhşətlə yenə. 

 

 

Söykənib pəncərəyə 
Baxıram hər yana mən. 
Yenə yollar kəsilib, 
Nə gələn var, nə gedən. 

 

Göydə karvan çəkərək 
Sıx buludlar dolanır. 
Hərə bir yer taparaq 
Sığınıb daldalanır.

 

Belə neysanda fəqət
Bir qaranquş görürəm.
Yağış altında onu
Qanad açmış görürəm.

 

Bədənindən su damır, 
İslanıbdır o, tamam, 
Düzü, heyran kəsilir 
Ona baxdıqca adam. 

 

Nə əsən güclü külək, 
Nə yağan güclü yağış 
O zərif quşcuğazı 
Bircə an saxlamamış. 

 

Elə bil lap bu saat 
Gəlsə qış, yağsa da qar, 
O dayanmaz yenə də, 
Daha sürətlə uçar. 

 

Alaraq dimdiyinə 
Quşcuğaz yem aparır. 
Bax bununçün havanı 
İldırımtək o yarır. 

 

İndi, yəqin, yolunu 
Gözləyir ağ balalar. 
Dözməyir qəlbi onun, 
Körpələr ac qalalar. 

 

Baxıram, yaz yağışı 
Yağır hiddətlə yenə. 
O qaranquşsa uçur 
Göydə sürətlə yenə...