Şeirlər

İsmayıl İmanzadə. “Çəpiş”

Ay çəpiş,dəcəl çəpiş
Qaç yanıma gəl çəriş.
Çöldə qardı,şaxtadı
Hələ yaz uzaqdadı.
Keç evimizdə qızın,
Qoy uzansın buynuzun.
De, ot verim,su verim?
Əl-üzünü yu ,verim.
Aynabənddə durma ha,
Güzgümüzü qırma ha…
Qulağından gəl çəkim,
Bir az mələ əl çəkim.