Şeirlər

Solmaz Şirin. "Nənəm və mən"

Nənəmi çox sevirəm,
Canım kimi əzizdir.
Hər nə desə, edirəm,
Hər bir sözü ləzizdir.

 

Allahıma şükür ki,
Oxşamışam nənəmə.
Böyümüşəm axır ki,
Yetirəm bir dənəmə.

 

Həm gedirik gəzməyə,
Həm ev işi görürük.
Qoymayıram bezməyə,
Gül-çiçəklər dəririk.

 

Oxşayıram nənəmi,
Saçlarını hörürəm.
O da sevir çox məni,
Gözlərindən görürəm.