Şeirlər

Nəbi Xəzri. "Bahar mənəm"

Yaşıllaşır düz, yoxuş

Söylədi:- Bahar mənəm.

Uçub gəldi qaranquş

Söylədi:- Bahar mənəm.

 

Çəmənə nur səpdi ay,

Ağ bulud keçdi lay-lay.

Köpüklənib daşdı çay

Söylədi:- Bahar mənəm.