Şeirlər

İsmayıl İmanzadə. "Günəş"

Doğulur dan yerindən,

Göy üzünü dolaşıb

Axşamlar batır günəş.

Gecələr sübhə kimi

Üfüqdə mürgüləyir,

Dincəlib yatır günəş.