Şeirlər

Ə. Kürçaylı. Bakı

Uzaq elli əziz dostum soruşdu:
— Sizin Bakı söylə, necə şəhərdir?
Dedim:—Qardaş, mənim doğma şəhərim
Yazılmamış, oxunmamış əsərdir.

 

Çiçək desən — könül açan çiçəyi,
Kulək desən - ev uçuran kuləyi,
Qasırğada ağ dalğalı ləçəyi,
Sakit gündə gözü mavi Xəzərdir.

 

Nəğməsidir zavodların fit səsi,
Suya düşüb buruqların kölgəsi.
Ətirlidir bağlarının meyvəsi,
Ağ şanısı elə bil ki, şəkərdir.

 

Dost görəndə tükənməyir hörməti,
Düşmən görsə, dərya olur nifrəti.
Bir qədər də dəlisovdur adəti,
Əziz dostum, Bakı belə şəhərdir.