Tapmacalar

Çatışmayan rəqəmləri tapaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cavab

0 və 1 rəqəmləri. Bütün başqa rəqəmlər iki dəfə təkrar olunur