Nağıllar, hekayələr

Nikolay Nosov. Pillələr

Bir gün balaca Petya uşaq bağçasından evə qayıdırdı. Bu gün o, 10-a qədər saymağı öyrənmişdi. Kiçik bacısı Valya isə onu evlərinin qarşısında gözləyirdi. Petya bacısını görüb lovğalanaraq dedi:

 

- Mən artıq saymağı bilirəm!  Bağçada öyrənmişəm. Bax gör pilləkənlərdəki bütün addımları necə sayacam...

 

Bacı qardaş pilləkənləri qalxmağa başladılar və Petya yüksək səslə saymağa başladı :

 

- Bir, iki, üç, dörd, beş ...

 

- Yaxşı, niyə dayandın? – Valya soruşdu.

 

- Dayan, növbəti rəqəmin hansı olduğunu unutdum. İndi xatırlayacam...

 

- Yaxşı, xatırlamağa çalış, - Valya dedi.

 

Körpələr bir qədər pillənin üstündə dayandılar, dayandılar, axırda Petya dedi:

 

- Yox, bunu xatırlaya bilmirəm. Yaxşısı budur, gəl yenidən başlayaq.

 

Bacı-qardaş pilləkənlərlə aşağı düşdülər və yenidən yuxarı qalxmağa başladılar.

 

- Bir, - Petya saydı, - iki, üç, dörd, beş ... və yenə dayandı.

 

- Yenə unutdun? – Valya soruşdu.

 

- Eh, yenə unutdum! Axı bu necə ola bilər?! Yadımda ikən unutdum! Eybi yoxdur, gəl yenidən cəhd edək!

 

Yenidən pilləkənlərlə aşağı düşdülər və Petya  başladı əvvəldən saymağa:

 

- Bir, iki, üç, dörd, beş ...

 

- Bəlkə iyirmi beşdi? – Valya bezib dedi.

 

- Yox! Sən ancaq düşünməyimə mane olursan! Görürsən, sənə görə yenə unutdum! Yenidən başlamalıyıq.

 

- Yenidən istəmirəm! - Valya deyinərək qardaşına irad tutdu. – Yuxarı-aşağı, yuxarı-aşağı! Artıq ayaqlarım ağrıyır.

 

- İstəmirsənsə, heç də lazım deyilsən -  Petya bacısına əsəbləşdi. - Yadıma salana qədər bir addım da irəli getməyəcəm!

 

Petya aşağı-yuxarı addımlamağa davam etdi, lakin “Beş”dən sonra gələn növbəti rəqəmi heç cür xatırlaya bilmədi.

 

Valya tez evə gedib anasına dedi:

 

- Ana, Petya pilləkənlərdəki addımları sayır: bir, iki, üç, dörd, beş, sonrakı rəqəmi isə xatırlamır. Beşdən sonra hansı rəqəm gəlir?

 

- Altı – anası cavab olaraq dedi.

 

Valya tez pilləkənlərə tərəf, Petyanın yanına qaçdı. Petya hələ də bütün addımları sayırdı:

 

- Bir, iki, üç, dörd, beş ...

 

- Altı! – Valya pıçıltı ilə dedi. - Altı! Altı!

 

- Altı! - Petya sevindi və irəli doğru addımlamağa başladı – yeddi, səkkiz, doqquz, on.

 

Nə yaxşı ki, pilləkənlər bitdi, yoxsa Petya heç vaxt evə gəlib çatmazdı, çünki o, yalnız “On”a qədər saymağı öyrənmişdi.