Atalar sözləri

Su ilə bağlı atalar sözləri

Su axan arxa birdə gələr.
Su axar, çuxurunu tapar.
Su hər şeyi təmizləyər, üz qaralığından başqa.
Susuz ağac bar verməz.
Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.
Suda boğulan saman çöpündən yapışar.
Su sənəyi suda sınar.
Sulu el abad, susuz el viran olar.


 
 

 

Su ilə bağlı alqışlar


 
Sucan ömrün olsun. 
Su kimi duru olasan. 
Su kimi paka çıxasan. 
Su qədər əziz olasan.


 
Su ilə bağlı inanclar


 
Su kiçiyindir, yol böyüyün.
Odu su ilə söndürmək günahdır. 
Su içən adamı ilan vurmaz. 
Qaynar suyu yerə tökmək olmaz 
Su içən adamı qəfil vurmazlar.
Yuxuda su görmək aydınlıqdır. 
Səfərə çıxanın arxasınca su atarlar.
Axar murdar götürməz.