Qarabağ

Şuşanın şəbəkə sənəti

Şuşaya gələn səyyahların qeydlərində göstərilirdi ki, bu şəhərin böyük evləri özünün abadlığı və vitrajlı pəncərələri-şəbəkələri ilə digər Qafqaz şəhərlərinin evlərindən fərqlənir. Rus rəssamı V.V.Vereşaginin rəsmləri buna çox gözəl sübutdur. Onun əsərlərində göründüyü kimi, şəhərin oyma pəncərələri binanın planlaşdırılmasından asılı olaraq tavandan döşəməyə qədər otağın bütün divarını yaxud onun bir hissəsini əvəz edirdi. Hər cür pəncərələr döşəmədə parlaq xalçalarla uyğunluq və çoxrəngli ornamentlərlə hazırlanmış divar naxışları ilə şən saray əhval-ruhiyyəsi yaradırdı.

 

Şuşada sənətkarlıq yaxşı inkişaf etmişdi və ənənəvi şəbəkə istehsalı üçün usta və ağac axtarışı problemi yox idi. Pəncərə çərçivələri və şəbəkələr mismarsız və standart taxtadan yığılırdı. Pəncərə şəbəkəsinin bir kvadrat metri bir-birinə yapışdırılmış 3-5 min belə taxtadan ibarət olurdu. Rəngli şüşələr şəbəkələrdə radial şüalı 10-12 şüa ulduz yaradırdı. Seçilmiş rəsm simmetrik şəkildə təkrar olunurdu. Pəncərə qalxıb enirdi. Şuşa şəbəkələrinin rəsmlərinin ümumi görünüşü isə Şəki şəbəkələrindən zərif və mürəkkəbdir.