Qarabağ

Şuşa sənətkarlığı

Şuşa Azərbaycan sənətkarlığının müxtəlif sahələrinin daha çox inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi.

 

Şuşada sənətkarlığın mühüm növlərindən biri də daşişləmə sənəti olmuşdur. Sənətkarlar daşdan müxtəlif məmulatlar (hörgü daşı, tac və sütun daşı, bəzək daşı, künc və zeh daşı, tavan daşı, minarə və günbəz üçün daş və sair) hazırlayırdılar. Şuşada istehsal olunmuş daşlar İran bazarında çox yüksək alıcılıq qabiliyyətinə malik idi. Azərbaycanda sənətkarlıq məhsulları istehsalının mühüm sahələrindən biri olan metalişləmə sənəti Şuşada da inkişaf etmişdi. Burada silahsızlıq, dəmirçilik, misgərlik və zərgərlik kimi sahələrlə məşğul olan sənətkarlar çalışırdılar.

 

Şuşada daha rəvan inkişaf etmiş sənət sahələrindən biri də zərgərlik olmuşdur. Şuşa zərgərləri yüksək əyarlı qızıl və gümüşdən müxtəlif məmulatlar hazırlanmasına daha çox üstünlük verirdilər. Qızıl və gümüşdən hazırlanmış məmulatlar (üzük, sırğa, boyunbağı, bilərzik, toqqa və sair) xarici bazarlara baha qiymətə satılırdı. Şuşa zərgərləri özlərinin gözəl əl işləri ilə Azərbaycanı xarici dövlətlərdə tanıtmışlar.

 

Papaqçılıq Şuşa sənətkarlarının qədim sənəti olmaqla, XX yüzillik boyu da davam etmişdir. “Girvənkə”, “Qarabağı”, “Dairəvi”, “Buxara”, “Şirazi” papaqları həm Azərbaycanın müxtəlif bazarlarında, həm də Şərq ölkələrində satılırdı.

 

Şuşa həm də gön-dəri məmulatı istehsalı mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. Gön-dəri aşılayanlar (dabbağlar) öz emalatxanalarını (dabbağxanasını) şəhərin kənar hissəsində axar su üzərində qururdular.

 

Şuşada keçəçilik də inkişaf etmişdi. Məişətdə çox böyük əhəmiyyət kəsb edən keçə məmulatları Şuşada lazımi səviyyədə istehsal olunur və yerli əhalinin tələbatını tamamilə ödəyirdi.