Şeirlər

Nuranə Rafailqızı. Cavid və meyvəqurdu

Səhər-səhər o başdan,
Cavid ağaca çıxdı.
Ən yaxşı meyvələri
Dərib səbətə yığdı.

 

Yığdığını həvəslə
Yudu, qoydu süfrəyə.
İstədi dərs oxusun
Meyvədən yeyə-yeyə.

 

Hansını götürdüsə,
İçində- meyvəqurdu.
Kiçik Cavid hirslənib,
Qurda belə buyurdu:

 

-Hansına əl atıram,
İçindən sən çıxırsan.
Heç nə olmamış kimi,
Düz üzümə baxırsan.

 

Meyvələrin hamısın
Yeyəcəksən elə sən?
Bu bağı babam salıb
Mənim üçün, biləsən!