Şeirlər

Nuranə Rafailqızı. Novruz və Xoruz

Kəndə gəzməyə
gedibdi Novruz.
Səhər o başdan
banladı xoruz.

 

Durub yuxudan
əynin geyindi
Dodağı altda
xeyli deyindi.

 

Babasın görcək
Novruz soruşdu:
-Ay baba, xoruz,
nə tez durmuşdu?

 

Baba dilləndi
-Xoruzlar səhər
hamını bir-bir
işə səsləyər.

 

O banlamasa,
yatıb qalarıq.
Novruz dilləndi:
-Zəngi qurarıq!

 

Xoruz doyunca
yatmır hamıtək.
Axşam onunla
danışım gərək!

 

Səhərə qədər
qoy yatsın rahat!
Sübhə qurarıq
biz zəngli saat!