Şeirlər

Nuranə Rafailqızı. Nurayın çiçəkləri

Öz əlləriylə
Əkib dibçəyə.
Həvəslə qulluq
Edir çiçəyə.

 

Evə kim gəlir,
Dəstələyib pay.
Verir hamıya
Balaca Nuray.

 

Deyir: -Bunlardan
Dünyada təkdi.
Özüm əkmişəm
Ona görə də
belə qəşəngdi!