Təbiət

Kral Kərkəs (Sarcoramphus papa)

Kral Kərkəs  Cənubi Amerikanın əzəmətli quşudur, onun vəhşi təbiətdəki davranışlarının çoxu hələ də məlum deyil.

 

Sarcoramphus papa yeddi Amerika növünü özündə birləşdirən Cathartidae ailəsinə aid Yeni Dünya quşlarından biridir.

 

Bu quş ağ tükü və baş rəngi ilə digərlərindən seçilir.

 

Kral Kərkəs  Meksikadan Şimali Argentinaya qədər bütün Amerikada yayılmışdır. Adətən tropik aran meşələrində və ya bu meşələrin yaxınlığında savannalarda və çəmənliklərdə məskunlaşır.

 

Çoxlu su içmələrinə və lələklərini düzəltmək üçün sudan çox istifadə etdiklərinə görə həmişə çay yataqlarına və ya göllərə yaxın məskunlaşırlar. 


Kral Kərkəsin bədəninin gözəl rəng çalarları var. Əsasən ağ tüklüdür (yetkin olduqda), qanadlarının və quyruğunun qara ucları var. Yetkin fərdlərin qanadlarının uzunluğu 2 metrdir. Başdan quyruğa qədər uzunluğu isə 81 santimetrə çatır. Çəkisi 4,5 kiloqrama qədərdir. 

 

Onların başlarında tük yoxdur, buna görə də qida qalıqları ilə ləkələnmirlər və bununla da xəstəliklərdən qorunurlar. Dimdiyi ətrafında karunkullar və ətli qırmızı və narıncı papillalar var. 

 

Cathartiformes qrupuna aid digər növlərdən daha güclü olan dimdiyi ilə seçilir. Ayaqları qara, caynaqları çox inkişaf etməmişdir. 

 

Onlar təklik sevən kimi tanınır və böyük qruplarda toplaşmırlar. Digər tərəfdən, onlar köçəri quşlar deyillər və il boyu eyni ərazidə qalırlar.

 

Yetkin fərdlər vaxtlarının çox hissəsini ağacların zirvələrində və ya uçuşda yemək üçün yem axtarmağa sərf edirlər. Böyük quşlar olduqları üçün sürüşmək üçün hava axınlarına ehtiyac duyurlar və uçarkən qanadlarını tərpətmirlər.

 

Kral Kərkəsin qoxu hissi yaxşı deyil. Yemək axtararkən, leşin yerini tapmaq üçün digər leşyeyənləri axtarır, görmə qabiliyyətinə görə hərəkət edir. 

 

Bir leş tapdıqda, kral qarğasının heyvanların sərt dərisini aça bilən daha güclü dimdiyi olduğu üçün, digər quşlar leşdən uzaqlaşır.

 

Onlar adətən tək yumurta qoyurlar və inkubasiya hər iki valideyin tərəfindən həyata keçirilir. Yumurta adətən 60 gün inkubasiya dövrünə malikdir və körpə doğulduqdan sonra hər iki valideyin onu qidalandırır. 

 

Balalar nazik qəhvəyi tüklə doğulur və 3 ay ərzində tam tüklü olurlar. 18 aylıq olanda yetkin tüklərini inkişaf etdirməyə başlayırlar. Onlar adətən böyümələrini tamamlayana qədər valideynlərinə yaxın olurlar.