Şeirlər

Ralf Ualdo Emerson. Dağ və dələ

İngilis dilindən tərcümə edən: Şahin Xəlilli

 

Dağla dələ

Girib bəhsə

Söhbət açdı:

- Dağ dələni

Görən kimi

Dedi: - Bu ki,

Bapbalaca

Xırdaçıdı.

Dələ dedi:

Sən nəhəngsən!

Bu biçimdə!

Mən bilirəm

Öz yeri var

Böyüyün də,

Kiçiyin də.

Havalar da

Cürbəcürdür -

İstisi var,

Sərini var.

Tamamlayır

Gələn ilin

Hər birini

Bu havalar.

Kim istəsə

Peşkəş kimi

Mən verərəm

Öz yerimi.

Sənin təki

Nəhəng olmaq

Deyil asan.

Sən də dönüb

Mənim boyda

Olammazsan.

Gücüm çatmaz

Meşələri

Sənin təki

Saxlamağa.

Dələ dedi

Sonra dağa:

Bax, sənin də

Gücün çatmaz

Şam qozunu

Sındırmağa.