Şeirlər

Abdulla Şaiq. Vaqonda

Vaqona bax, ay, vaqona!

Bir gün mindim mən ona,

Fit çaldı, düşdük yola.

tıp, tıp, döndü sağ-sola.

Yolum düşdü uzağa,

Bakı, Gəncə, Qazağa.

Meyvəli dağlar gördüm,

Meşəli dağlar gördüm,

Nə gözəldir bu yerlər:

Kəndlər, böyük şəhərlər...