Şeirlər

Coşqun Xəliloğlu. Nənəmin sovqatı

Nənəm bizə yenə sovqat göndərib,
Bağlamada nələr yoxdu, de, nələr,
Öz əliylə nübar şamama dərib,
Bir- birindən ləzzətlidir meyvələr.

 

Evimiz dolubdur kəndin ətriylə,
Qatıq-qaymaq ləzzət verir adama,
Nənəm məktub göndərib öz xəttiylə.
Nəvazişlə gileylənir atama.

 

Yazır: - Bala, götür, gəl uşaqları,
Meyvələrdən qoy doyunca yesinlər,
Gəzib- dolaşsınlar bağça- bağları,
“Necə gözəl kəndimiz var,” - desinlər.

 

Ot biçirlər indi cavanlar çöldə,
Dənə dolub, göz oxşayır zəmilər.
Bir hərəkət, bir bərəkət var eldə,
Zəhmət şəkib tər tökürlər əmilər.

 

Nəvələrim qoy görsünlər bunları,
Bum-buz, duru daş suyundan içsinlər.
Özün öyrət sən, üzməyə onları,
Kür çayını üzə-üzə keçsinlər.

 

Gəlməsəniz inciyərəm, ay bala,
Yolunuzu gözləyirəm qərarsız.
Qurban olum, yay qurtarır tay, bala...
Heç olmazsa bir ay kənddə qalarsız...