Tapmacalar

Musiqi alətləri haqqında tapmacalar

 
 
 
Ağac için ovaram,
Düz ağzıma qoyaram.
(Zurna)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qabırğası var, qanı yox,
Nəfəsi var, canı yox.             
(Qarmon)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qarğı qamış,
Ağza yapış,
Üstü deşik,
Gerisi beşik.                         
(Tütək)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qoz ağacın oyarlar,
Üstünə tel qoyarlar.
Vaxtsız durub ağlasa,
Qulağını burarlar.                   
(Kamança)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dərdi qəmdən,
Təni zədən.
Əlin vursan,
Edər fəğan.                             
(Ney)
 
 
 
 
 
 
 
 
İki küpə,
İki ağac.
Biri yerdə,
Biri göydə.                   
(Nağara)