Atalar sözləri

Vətən haqqında atalar sözləri

Dünyada Vətəndən əziz nə var?

*****
 
Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.

*****
  
Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.

*****
 
Vətən elin evi, dayağıdır.

*****
 
Qürbət görməyən adam vətən qədri bilməz.

*****
 
Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.

*****
 
Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı.

*****
 
Vətənin tüstüsüdə şirindi.

*****
 
Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?