Son əlavə olunanlar

Yumor

Bəhlul Danəndə. Get, peyğəmbərliyini elə

Bir dəfə Bəhlul özünü peyğəmbər elan edir. Xəlifə bunu eşidib, Bəhlulu hüzuruna çağırtdırır və ondan xəbər alır.

Filin o biri tayı

Deyirlər, Teymurləng ordusunda fil də saxlayırmış. Filləri ayrı-ayrı kəndlərə göndərirmiş ki, orada saxlasınlar. Fillərdən birini də Molla Nəsrəddin olan kəndə göndərir. Teymurləngin qorxusundan kimsə filə toxunmur. 

Zarafat

Bir gün Molla Nəsrəddin yolla gedərkən bir yekəpər ona arxadan bir şillə vurur başına . Molla əsəbi halda üzünü çevirir və deyir:

Ya eşşək ölər, ya Xan

Bir gün xana bir eşşək bağışlayırlar. Xan Molla Nəsrəddini yanına çağırıb deyir:

Qurtaran deyildi

Bir gün Molla Nəsrəddin hamama gedir. İstidən xoşlandığı üçün yavaş-yavaş zümzümə eləməyə başlayır. O oxuduqca, səsi hamamın günbəzinə düşür. Səsi xoşuna gəldiyi üçün öz-özünə deyir:

Göyə niyə dırmaşmısan?

Molla Nəsrəddinin Teymur Lənglə ilk görüşü haqqında belə bir rəvayət də vardır: